February 12, 2012

HOWARD WOLOWITZ


Howard Wolowitz, någon? Till och med omslagets tema passar ju karlns karaktär.

No comments: