August 20, 2010

CANNONBALL & COLTRANE


Cannonball Adderley & John Coltrane - "Stars Fell on Alabama"

Man kan säga att detta är Miles Davis Quintet, utan Miles Davis. Wynton Kelly, Paul Chambers och Jimmy Cobb, samt hjältarna Cannonball Adderley och John Coltrane. Chicago 1959.

No comments: